Alavandar


 • Avataram
  • Month: Aadi
  • Thirunakshatram: Uththiradam
  • Place: Veeranarayanapuram (Kattumannarkovil)
  • Other Names: Yamunachariar, Yamunaiththuraivar, Periya Mudhaliyar
  • Parents: Isvara Munigal, Sriranganayaki
  • Sons: Thiruvarangapperumal Araiyar, Dheyvaththukkarasu Nambi, Pillaiyarasu Nambi, Sottai Nambi
 • Lineage
  • Acharya: Nathamunigal
  • Disciples: Periya Nambi, Periya Thirumalai Nambi, Thirukkottiyur Nambi, Thirumaalaiyanaan, Dheyvavariyandan, Vanamamalai Andan, Eesvarandan, Jeeyarandan, Alavandar Azhvan, Thirumogur Appan, Thirumogur Nindrar, Devapperual, Maraneri Nambi, Thirukkachchi Nambi, Thiruvarangapperumal Araiyar, Thirukkurugur Dasar, Vakulabarana Somajiyar, Ammangi, Alkondi, Govinda Dasar, Nathamuni Dasar, Thiruvarangaththamman
 • Thaniyan
 • Vaibhavam
 • Works
  • Siddhi Trayam (Atma Siddhi, Samvit Siddhi, Ishvara Siddhi)
  • Text
  • Gitartha Sangaraham
  • Agama Pramanyam
  • Mahapurusha Nirnayam
  • Stotra Ratnam
  • Text
  • Chatushloki
 • Vaazhi Thirunaamam 1 - English | Tamil
 • Vaazhi Thirunaamam 2 - English | Tamil