நற்கொலை

நல்ல கொலையா? அப்படி என்றால் என்ன? நமக்கு கொலை என்பது தெரியும். அதாவது ஒருவனை இன்னொருவன் வதம் செய்வது. ஶாஸ்த்ரத்துக்கு ஒவ்வாத தன்னைத் தானே அழித்துக் கொள்ளும் தற்கொலையையும் நாம் அறிவோம். இது என்ன, புதிதாக நற்கொலை? கொலையில் நல்ல கொலை, தீய கொலை என்றும் உண்டோ? ஒருவன் செய்த படுபாதகச் செய்லுக்காக அவனுக்கு மரண

ஏறிட்டுக் கொண்டமை

நம்முடைய தமிழ் அகராதியில் ஏறிட்டுக் கொள்ளுதல் என்றொரு சொற்றொடர் உண்டு. வந்தேறி என்றும் சொல்லுவர்கள். தனக்கல்லாதது போலிருக்கும் ஒரு பொறுப்பையோ தன்மையையோ அடைதல் என்பதாம். வடமொழியில் அந்யாபதேஶம் என்பர். ஆண்டாள் பெரியாழ்வார் பெண்பிள்ளையாய் த்விஜ குலத்தில் பிறந்து வைத்தேயும், கோபிகையர் தன்மை அடைந்தாள் என்று பார்க்கிறோம். ஆழ்வார்கள் புருஷர்களாய்ப் பிறந்தும் பெண் நிலைமை எய்தி, நாயகியாகவும்,

ஒருங்க விடுவர்

ஆசார்ய ஹ்ருதயத்தில் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனாரின் அதியத்புதமான ஸூத்ரம் கேளீர்: “பாஷ்யகாரர் இது கொண்டு ஸூத்ர வாக்யங்கள் ஒருங்க விடுவர்”. அதாவது ஸ்ரீபாஷ்யம் அருளிச் செய்தவரான இராமநுஜர் நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழியைத் துணை கொண்டே ப்ரஹ்ம ஸூத்ர வாக்யார்த்தங்களை அறுதியிடுவர் என்பதாம். இங்கு திருவாய்மொழி என்றும் ப்ரஹ்ம ஸூத்ரம் என்றும் நிர்ணயித்திருந்தாலும், திருவாய்மொழி என்றவிடம் எல்லா

நடந்தவள் ஏற்றம்

சிறை இருந்தவள் ஏற்றம் அறிவோம். நடந்தவன் ஏற்றமும் அறிவோம். இது என்ன நடந்தவள் ஏற்றம்? கொடியவள் தன் சொற்கொண்ட தயரதன் பெருமாளை காட்டுக்குச் செல்ல நியமிக்க, தான் மட்டும் செல்ல வேணும் என நினைத்தவனை பிராட்டி மறுதலிக்க, காட்டில் உள்ள கடினங்களை எம்பெருமான் அவளுக்கு எடுத்துரைத்தான். மார்க்கா லதா கண்டக ஸம்பூர்ணா: – அதாவது, காடென்பது

பிராட்டி செய்யும் ஹிம்ஸை

என்ன? இந்த தலைப்பு சரி தானா? இப்படிச் சொல்வது தகுமா? கருணையே வடிவெடுத்தவளான பெரிய பிராட்டியார் ஹிம்ஸை செய்வாளா? கருணா க்ஷமாதீந் குணாந் த்வயி க்ருத்வா என்றார் பராசர பட்டர். அவரே கருணை விழி விழிக்க ஒண்ணாது என்று நம்பெருமாளிடத்திலும் விண்ணப்பித்தாரிறே. ஸாக்ஷாத் க்ஷமாம் கருணயா என்றார் வேதாந்த தேசிகன். அகில ஜகந் மாதரம், அஸ்மந்